x
x
x
xBestuur

Algemeen

Na de bestuurlijke reorganisatie van de NTTO is er een wijziging opgetreden in onder andere de wijze waarop de belangen van organisatoren en deelnemers worden behartigd. In het verleden was er één bestuur waarin alle beslissingen werden genomen en veel dingen van bovenaf werden opgelegd aan zowel deelnemers als organisatoren. Vanaf januari 2012 is er een zogenaamd sectie model ingevoerd waarbij de verantwoording veel meer bij deelnemers en organisatoren is gekomen. Er zijn drie secties opgericht; de vroegere A-divisie is nu de sectie Grand National geworden, de vroegere B-divisie gaat vanaf nu verder als sectie National en er is een sectie in oprichting, namelijk de sectie Trucks. Wat voorheen de S-divisie was heet nu sectie Farmstock, maar qua werking wijzigt er niet veel, de klassen blijven hetzelfde alleen de samenstelling van de commissie is aangepast aan de algemene bepalingen voor hoe een sectie is samengesteld. In het sectie bestuur zitten twee personen namens de rijders en twee namens de organisatoren. Het sectiebestuur wordt compleet gemaakt door een voorzitter. Naast de bovengenoemde secties is er ook nog een functionarissen commissie en een TVM commissie bij de NTTO. In het hoofdbestuur van de NTTO zitten de voorzitters van de secties en beide commissies en het Dagelijkse Bestuur wat bestaat uit een secretaris, penningmeester, vicevoorzitter en voorzitter.
 

Organisatoren

Om de belangen van de organisatoren goed te kunnen behartigen zullen de vertegenwoordigers van diezelfde organisatoren een paar maal per jaar een vergadering organiseren om standpunten te bepalen en om dingen in te brengen.
 

Deelnemers

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij met al hun vragen aankloppen bij de rijdersdelegatie leden. Het is niet meer de bedoeling zoals in het verleden dat vragen rechtstreeks bij de voorzitter of andere sectieleden terecht komen. De rijdersdelegatie leden kunnen de vragen, opmerkingen, ideëen enz. bundelen en uiteindelijk inbrengen via de vertegenwoordiging in het sectiebestuur. Van de rijdersdelegatie wordt ook verwacht dat zij actief deelnemers benaderen om te polsen of dingen spelen die eventueel aangepast zouden moeten worden. Vooral de rijdersdelegatie heeft dus een zwaardere rol dan in het verleden als schakel tussen deelnemers en sectiebestuur.
 

Dagelijks bestuur

Marcel Hoornsman Voorzitter
Ivan Schalk Algemeen bestuurslid
Helma Boer Secretaris
Steven van Klompenburg Penningmeester

 

Algemeen bestuur

Bas Liefting (ad interim, functie is vacant) Sectie Grand National
Aadri van der Veeken Sectie National
Bert de With Sectie Farmstock
Jan Willem van Spijker Sectie Trucks
Johan van Oosterhout TVM commissie
Marina van den Hoorn-Koopman Functionarissen commissie